DSTV Kruiskyk


Kruiskyk Instelling

Hier is die instelling van u DSTV, om Kruiskyk en verskeie ander Christen kanale te ontvang.


Ongelukkig is dit in Engels, maar ek glo u sal verstaan.

1) On your remote control press the MENU button.
2) Press 6 for ADVANCED OPTIONS.
3) Press 1 for DISH INSTALLATIONS.
4) Enter PIN Code; 9949.
5) Press 2 for NETORK CONFIGURATION.
6) Press 2 for NETWORK 2 SETUP (If 2 is greyed out, use NETWORK 3 SETUP)
7) On SIGNAL SETUP press OK to highlight DISABLED.
8) PRESS 'right arrow' button (>) to change to ENABLED and press OK.
9) Make sure #2 'ORBITAL POSITION' is PAS7/10.
10) Make sure #3 'USE NIT' is YES.
11) Press 4 for FREQUENCY. (You may need to press OK before the next step).
12) Press 'Left Arrow' button (<) 5 times.
13) Enter 12722 and press OK to save.
14) Press 5 for 'SYMBOL RATE': (you may need to press OK before next step).
15) Press 'Left Arrow' button (<) 5 times.
16) Enter 26657 and press OK to save.
17) Make sure #6 "POLORISATION" is VERTICAL.
18) Press 7 for FEC. (You may need to press OK before next step).
19) Press "Left Arrow" button (<) 3 times until it reads 1/2.
20) Press OK button to save.
21) Press 8 to VIEW SIGNAL STRENGTH. Then press OK button to save.
22) When save, press EXIT - one time only!
23) Press 3 to SCAN NEW NETWORKS. (If 3 is greyed out, press 4)
24) After scanning process complete, receiver may go to channel 100.
25) Now you can go to any channel on DSTV.

As dit nie onmiddellik werk nie, gaan net weer stadig deur al die prossedures.
(Die eerstekeer moes ons dit 3x doen, so moenie sleg voel nie).

Om nou na KRUISKYK te gaan, doen die volgende.

1) On your remote, press the TV button. 2) Press the "up arrow" button on your remote.
3) Find and select PUBLIC PAS7/10 and press OK. 4) Press the P+ BUTTON ON OUR REMOTE till
you get channel 38 KRUISKYK. Kanaal 48 is GOD CHANNEL.

To go back to DSTV, press the TV button on remote and select DSTV.


Punte 1 - 25 word net eenmalig gedoen, dan is u 'decoder' ingestel.
Daarna volg u net punte 1 - 4 om tussen die kanale te skakel.

Geniet solank die ander kanale, wees net versigtig, want daar is kanale met "grate" in. Eet die vis, maar gooi die "kop, stert en grate" weg!